- فراهم آوردن شرایط لازم برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران مهندسی مکانیک

- ارائه مسائل و مشکلات حوزه صنعت توسط صنعتگران

- بهبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه

- ایجاد ارتباط بین محققین دانشگاه‌های مختلف کشور