برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 توسعه سبد خدمات توربین گازی MGT-40 مبتنی بر پایش وضعیت آن
1400-03-04 10:00-12:00
بدون محدودیت
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 2,000,000 ریال
11 آقای مهندس صادق سروی و آقای مهندس میلاد امانی
2 ملاحظات کاربردی در طراحی نیروگاه های حرارتی گازی ساده و ترکیبی
1400-03-04 13:00-17:00
بدون محدودیت
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 3,000,000 ریال
13 آقای مهندس علی رفیعی
3 کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی پنیوماتیک و شبیه سازی با نرم افزار Fluidsim
1400-03-05 09:00-10:00
بدون محدودیت
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
11 آقای مهندس علیرضا شفقت
4 کارگاه آموزشی آماده سازی هوای فشرده بر اساس استاندارد 1-ISO8573
1400-03-05 10:30-11:30
بدون محدودیت
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
9 آقای مهندس علی جدیدکار
5 کارگاه آموزشی معرفی سیستم های هوشمند در اتوماسیون صنعتی در بسترIOT
1400-03-05 12:00-13:00
بدون محدودیت
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
14 آقای مهندس پژمان گلزاری
6 کارگاه آموزشی انقلاب صنعتی چهارم و آینده صنعت و دانشگاه
1400-03-05 14:00-15:00
بدون محدودیت
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
8 آقای مهندس رامین امیرمنتقمی
7 طراحی، بررسی و تحلیل ارتعاشات سیستم های دوار: تئوری و استانداردها، کاربردها و بررسی نمونه‌های صنعتی
1400-03-06 09:00-13:00
بدون محدودیت
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 3,000,000 ریال
15 خانم دکتر زهرا طاهرخانی