موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1083-ISME Analytical Solution of Rotating FGM Thick-Walled cylindrical Shell in the Presence of Thermo-Mechanical Heating Using FSDT سیدامیررضا وزیری، مهدی قناد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1147-ISME Elastic Response of Carbon Black Reinforced Polyester based Composites using Micromechanical Models: Role of Interphase مهدی کاروان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1150-ISME Processing of Hybrid Thermoplastic Composites of Low Density Polyethylene (LDPE)/Glass Fiber Fabric (GFF) Reinforced with Carbon Black Processed by Melt Roller Mixer (Calendering) مهدی کاروان، علی اکبری دستگردی، شهریار سعیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1070-ISME امکان‌سنجی استفاده از سیستم ذخیره یخ در سیستم‌های تهویه مطبوع در مناطق گرمسیری ایران: مطالعه موردی در ساختمان‌های اداری شاهرخ خاکی متنق، محمد احمدزاده طلاتپه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1049-ISME بررسی تجربی جریان دو‌فازی همسو رو به بالا در لوله عمودی محمدحسین رمضانی، رضا مداحیان، محمدرضا انصاری مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1445-ISME بررسی سیستم کنترل حرکت ربات متحرک چند منظوره علی توتونی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1344-ISME بررسی عددی پارامتر‌های موثر بر فرآیند برش‌کاری با لیزر پالسی آلیاژ Nitinol شهریار چوبدارعمرانی، مجید قریشی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1100-ISME بررسی عددی تاثیر پارامترهای فرایند بر دما و تنش‌های ایجاد شده در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای مهدی کاظمی، امیر غیاثوند، امین پوراقبالی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1021-ISME بررسی عددی تاثیر موقعیت دریچه‌های ورودی و خروجی بر سرمایش دیواره‌های موجدار داغ یک محفظه با جریان نانو سیال کوروش جواهرده، حبیب کریمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1496-ISME بهینه سازی بالش هوای عملگر پنوماتیکی نرم با کاربرد حمل محصولات کشاورزی صدرا ضیایی لاله، فرنود نوروزی نیایی، مصطفی آسمانی، بهروز آرزو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1413-ISME تحلیل المان محدود فرآیند فرزکاری سرعت بالا به منظور پیش بینی نرخ سایش ابزار در ماشینـکاری اینکونل ها رضا نیری، سعید دانشمند مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1385-ISME تحلیل ترمومکانیکی و تعیین عمر خستگی دیسک ترمز اتومبیل مصطفی صابری، حمید اختراعی طوسی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1250-ISME تحلیل خیز بزرگ نانوسیم مدرج تابعی براساس تئوری غیر محلی و به روش المان محدود امین بنی اسد عسکری مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1499-ISME جدا سازی و حذف محصولات احتراق سوخت مازوت و گاز از پیش گرمکن های دوار هوا ) ایر هیتر ( میثم باوی، اسمعیل جمال پور مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1126-ISME ضربه سرعت پایین به پانل‌ ساندویچی با هسته متشکل از نیم‌کره‌های توخالی موسی بهمنی، فتانه مرشد سلوک مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1498-ISME طراحی، آنالیز و بهینه سازی قابشاسی اتوبوس برقی مهدیه خطاطی، فرنود نوروزی نیایی، مصطفی آسمانی، بهروز آرزو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1497-ISME طراحی یک مبدل اولتراسونیک طولی با ابعاد بهینه براساس ضخامت پیزوسرامیک مهرشاد صفری، مصطفی آسمانی، فرنود نوروزی نیایی، بهروز آرزو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1262-ISME کاربرد روش ریخته‌گری سریع دورانی در تولید نمونه‌های دستگیره کابینت از جنس رزین اپوکسی سامان خلیل پورآذری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1101-ISME مدل‌سازی و برآورد نیروی برخورد بر ورق مدرج تابعی FGM مهدی کاظمی، امیر غیاثوند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است