برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی پنیوماتیک و شبیه سازی با نرم افزار Fluidsim
1400-03-05 09:00-10:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
11 آقای مهندس علیرضا شفقت
2 کارگاه آموزشی آماده سازی هوای فشرده بر اساس استاندارد 1-ISO8573
1400-03-05 10:30-11:30
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
9 آقای مهندس علی جدیدکار
3 کارگاه آموزشی معرفی سیستم های هوشمند در اتوماسیون صنعتی در بسترIOT
1400-03-05 12:00-13:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
14 آقای مهندس پژمان گلزاری
4 کارگاه آموزشی انقلاب صنعتی چهارم و آینده صنعت و دانشگاه
1400-03-05 14:00-15:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
8 آقای مهندس رامین امیرمنتقمی
5 توسعه سبد خدمات توربین گازی MGT-40 مبتنی بر پایش وضعیت آن
1400-03-04 10:00-12:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 2,000,000 ریال
11 آقای مهندس صادق سروی و آقای مهندس میلاد امانی
6 ملاحظات کاربردی در طراحی نیروگاه های حرارتی گازی ساده و ترکیبی
1400-03-04 13:00-17:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 3,000,000 ریال
13 آقای مهندس علی رفیعی
7 طراحی، بررسی و تحلیل ارتعاشات سیستم های دوار: تئوری و استانداردها، کاربردها و بررسی نمونه‌های صنعتی
1400-03-06 09:00-13:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 3,000,000 ریال
15 خانم دکتر زهرا طاهرخانی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.