برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی پنیوماتیک و شبیه سازی با نرم افزار Fluidsim
1400-03-05 09:00-10:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
7 آقای مهندس علیرضا شفقت
2 کارگاه آموزشی آماده سازی هوای فشرده بر اساس استاندارد 1-ISO8573
1400-03-05 10:30-11:30
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
4 آقای مهندس علی جدیدکار
3 کارگاه آموزشی معرفی سیستم های هوشمند در اتوماسیون صنعتی در بسترIOT
1400-03-05 12:00-13:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
5 آقای مهندس پژمان گلزاری
4 کارگاه آموزشی انقلاب صنعتی چهارم و آینده صنعت و دانشگاه
1400-03-05 14:00-15:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 1,000,000 ریال
3 آقای مهندس رامین امیرمنتقمی
5 توسعه سبد خدمات توربین گازی MGT-40 مبتنی بر پایش وضعیت آن
1400-03-04 10:00-12:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 2,000,000 ریال
4 آقای مهندس صادق سروی و آقای مهندس میلاد امانی
6 ملاحظات کاربردی در طراحی نیروگاه های حرارتی گازی ساده و ترکیبی
1400-03-04 13:00-17:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 3,000,000 ریال
5 آقای مهندس علی رفیعی
7 طراحی، بررسی و تحلیل ارتعاشات سیستم های دوار: تئوری و استانداردها، کاربردها و بررسی نمونه‌های صنعتی
1400-03-06 09:00-13:00
شرکت کننده عادی عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 0 ریال
شرکت کننده عادی غیر عضو انجمن امکان ارائه دو مقاله 3,000,000 ریال
3 خانم دکتر زهرا طاهرخانی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.